รองปลัด ยธ.ชี้ เด็กประพฤติรุนแรง แค่’ฮอร์โมนเปลี่ยน’ ไม่ควรนำเข้ากระบวนการยุติธรรม

Advertisement   จากกรณีรุ่นพี่ชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 8 คน ได้พานักเรียนหญิง ป.4 ป่วยออทิสติก เข้าไปในห้องเรียนบอกว่าจะถักเปียให้ แต่ปรากฏว่ารุ่นพี่ กลับรุมกระชากผม และทำร้ายร่างกาย รวมถึงเอาเท้าเหยียบหน้าอย่างรุนแรง โดยผู้ปกครองเด็กผู้เสียหาย จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด แถมยังแฉว่า โรงเรียนจะให้เด็กที่กระทำความผิดจ่ายเงินให้รายละ 5,000 บาท เพื่อขอให้จบเรื่องนั้น วันที่ 11 ต.ค. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่า กรณีเด็ก ม.๒ ทำร้ายเด็ก ป๔. ไม่ควรนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นการขัดขวางพัฒนาการตามวัยของเด็ก แต่ควรใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม การที่เด็กมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง นั้นเป็นพฤติกรรมเกเร (Conduct Behavior) ซึ่งหากพิจารณาตามจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และฮอร์โมน ส่งผลให้วัยรุ่นมีอารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่คงที่ ฉุนเฉียว โกรธง่าย และมักแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง จึงทำให้เด็ก/เยาวชนที่กระทำผิดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น พฤติกรรมขโมย พูดปด […]