โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 10ตำแหน่ง 14อัตรา

Advertisement โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ประเภท วิชาชีพเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา – มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) 3. ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ […]