สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

Advertisement สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา […]