ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สังกัดส่วนภูมิภาค (บัดนี้ – 19 ม.ค.57)

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สังกัดส่วนภูมิภาค สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ม.ค.57 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิธีการคัดเลือก 1. ทดสอบข้อเขียน 2. สอบสัมภาษณ์ สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่ สาขาใน จ.อุตรดิตถ์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, […]