ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 24 ชม. คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ จัดทำแผนกลยุทธ์ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ให้ลูกค้า องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาด้านนิเทศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือด้านการถ่ายภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการพัฒนาในสิ่งใหม่ ๆ หากมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , IIIustrator , Flash ในการสร้างผลงาน Multimedia หรือ Animation ได้ มีความรู้ในเรื่องธุรกิจธนาคาร การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล […]