ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 18 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,810 บาท คุณวุฒิ ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร ดูลักษณะงาน / เอกสารประกอบการสมัคร ที่นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 8 ก.ค. 2556)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 8 ก.ค. 2556)   สมัครงานราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเงินเดือน 20,100 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่หลักสูตรสหขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย คุณสมบัติ [highlight]ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาโททุกสาขา[/highlight] มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี สามารถบริหารจัดการภายในสำนักงานได้ดี [highlight]มีคะแนน TOEFL หรือ CU-TEP 600 หรือ IELTS ระดับ 6.5[/highlight] วิธีการคัดเลือก สอบวิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ สมัครงานราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ค. 56 ในวันและเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ การเจ้าหน้าที่ […]