สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

Advertisement สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท : […]