ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (3 – 13 ธ.ค.56)

Advertisement ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ประมง อัตราเงินเดือน :11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาประมงทะเล สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ต.ท้ายเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สอบถามรายละเอียดโทร 076-432212 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (9 – 17 ก.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (9 – 17 ก.ย.56)   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งธรรมราช ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075536157   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี้ <<

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่งสังกัดส่วนภูมิภาค (2-12 ก.ย.56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพังงา,เพชรบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-12 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประมง อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (13 – 21 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (13 – 21 ส.ค.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 075-662059-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 22 […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (17 – 29 ก.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง  (17 – 29 ก.ค. 2556) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง รายละเอียดดังนี้ [highlight]อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท[/highlight] ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานประมง ตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้นของคำขออนุญาต จัดทำทะเบียนที่จับสัตว์น้ำ สมัครงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 30 ก.ค.56 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร […]