สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56)

Advertisement สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นิติกร  จำนวน  2  อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  6  อัตรา พนักงานขับรถ  จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[/highlight]