สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Advertisement สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสาร   เปิด mail และจัดเก็บเอกสาร 2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ     1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   คุณสมบัติ 1.  จบ  ปวช.  หรือ ปวส.    ทางด้านพาณิชยศาสตร์  ถึงปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.  อายุไม่เกิน  30  ปี 3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 4.  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สมัครงานราชการได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม   ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ชั้น  4   ต.ถนนขาด  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000  หรือสอบถามข้อมูลที่ […]