มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส.15-23 พ.ค.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่  http://job.npu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31พ.ค.64

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ 64/06/03)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้เป็นต้นไป

  สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production) 1 อัตรา การรับสมัคร ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-7567-3704 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557   คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาของรัฐ และไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาของเอกชน หากจบการศึกษาในสาขาการจัดการจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินเรือน จะพิจาณาเป็นพิเศษ 3.คะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน และผลการทดสอบจะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ 25 คำต่อนาที 5.สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ [ads=center] สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15190 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (จบสาขาบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) -เป็นผู้ถือสัญชาติไทย -เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี -สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ -สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ในการทำการรับรองมาตรฐานการศึกษาจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานที่  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประสานงาน รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรนานาชาติกำหนด -วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อผลักดันให้คณะฯ ไปสู่เป้าหมาย […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ จำนวน […]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (13 – 19 ส.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ส.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศ) จังหวัดที่รับสมัครได้แก่ : เชียงใหม่, พิษณุโลก, สระบุรี อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต   [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา จังหวัดที่รับสมัครได้แก่ : […]

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ – […]

1 2 3