คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

Advertisement คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2556)   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา   วุฒิปริญญาตรี(บริหารธุรกิจทุกสาขา,คอมพิวเตอร์, บริหารการศึกษา, การจัดการ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี มีประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564433,087-7020944 คุณ เอ (พรพิมล)   ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก rubook.com