ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ – 16 ต.ค.56)

Advertisement ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่: ยังไม่ระบุ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคาร และมีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริหารเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคาร การรับสมัครและการคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript (สกุล […]