(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

Advertisement     สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-3ส.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-3 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร    

เทศบาลตำบลนาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 อัตรา

เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3  จำนวน10 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สันทนาการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นิติกร เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดส่วนกลาง และภูมิภาค (2 – 6 ก.ย.56)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน […]