สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือเศรษฐศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เลขที่ 49/5 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้