(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

Advertisement     สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ – มีความรู้ความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ – สามารถดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 […]