(ด่วน)โรงเรียนเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิ ปวช.บัดนี้-23พ.ย.59

Advertisement ด่วน!!! โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงิน หรือการบัญชี เปิดรับสมัคร 11-23 พ.ย.59 ยื่นใบสมัครได้ที่ธุรการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ติดต่อสอบถาม โทร. 081-1116075 หรือ 086-9144472  

สหกรณ์น้ำบาดาล เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (17-30 มิ.ย 2556)

สหกรณ์น้ำบาดาล เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (17-30 มิ.ย 2556)   สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติ ได้รับวุฒิประญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ซึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) สมัครงานราชการสหกรณ์น้ำบาดาล : สมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์น้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.งามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาทำการ   [highlight]>>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสหกรณ์น้ำบาดาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน <<<[/highlight]