ก้าวไปอีกขั้น! ‘ซีพี’พร้อมทำนาแทนชาวนา-ยกระดับร้านโชห่วย ใครมีที่นาแต่ไม่พร้อมทำนา ยินดีจ่ายค่าเช่าพร้อมหาคนให้!

  ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศไทย โดยขณะนี้เจ้าสัวธนินท์กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีน ซึ่งประเด็นการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำนา แนวความคิดเรื่องการลดพื้นที่ปลูกข้าว การช่วยเหลือร้านโชว์ห่วย รวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวของกลุ่ม CP เอง เรื่องการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องสำคัญในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าถึงแม้ว่า GDP ไทยจะเติบโตในช่วงที่ผ่านมาสูงถึง 4.6% แต่รายได้ของเกษตรกรนั้นแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยในช่วงที่ผ่านมา โดยเจ้าสัวธนินท์ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการทำนาไว้ 2 เรื่อง ประเทศไทยควรลดพื้นที่ปลูกข้าว เจ้าสัวธนินท์มองว่าขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินไป คือ 105 ล้านไร่ ควรที่จะลดพื้นที่เหล่านี้ลงแล้วนำมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น ภาคกลางควรจะปลูกผลไม้เหตุผลที่สำคัญอีกประการคือประเทศอื่นๆ เริ่มหันมาปลูกข้าวเยอะขึ้น เช่น จีน อินเดีย รวมไปถึงพม่า ซึ่งเคยปลูกข้าวได้มาก ก็หันกลับมาปลูกข้าวอีกรอบ การทำนาที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง โดยขณะนี้ CP กำลังทดลองการทำนาวิธีนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชร วิธีการคือต้องขุดคันนาให้สูงประมาณ 1.5 เมตร ปรับดินด้านล่างของพื้นที่นาให้เป็นดินเหนียวเพื่อป้องกันน้ำซึมออกจากนา แล้วค่อยลงดินปกติ ประมาณ 50-60 เซ็นติเมตร สำหรับการฆ่าแมลงที่มากินข้าวในนาคือจะใช้วิธีปล่อยน้ำให้ท่วมมิดข้าว ซึ่งต้นข้าวทนน้ำได้นานถึง 8 ชั่วโมง ส่วนแมลงนั้นทนน้ำได้เพียงแค่ […]