กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)   Advertisement กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครงานราชการ  หลายตำแหน่งมีรายละเอียด [highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ[/highlight] อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิ.ย.56)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิ.ย.56)   สมัครงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 [highlight]โทรศัพท์หมายเลข 045 – 269- 553[/highlight]  

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2556 กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อัตราเงินเดือน : 12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ทางพณิชยการ ทางการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี สมัครงานราชการกรมการแพทย์ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  http://www.dms.moph.go.th/psd และเว็บไซต์กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th โทรศัพท์ 0 2590 […]

1 4 5