กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 24 พ.ค.-7 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก เบอร์โทรศัพท์ 0 3731 3204, 0 3731 2869 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 – 7 มิ.ย.64 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 24 พ.ค.- 7 มิ.ย.64

  คณะกรรมการดำเดินการสรรหาและเลือกสรร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง  7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร : 037313204,037312869 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง  7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. 13-19 พ.ค.64

  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก เลขที่ 135 หมู่ที่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ 0-3731-1260 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วย ลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี11-21ส.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-21 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม   

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช 17-28ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่สถาบัน ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ถนนวิเชียร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 17-28 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7431 2595 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. บัดนี้-7ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ชั้น 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 30 ม.ค.-7 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3865 1764  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-31ม.ค.60

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 3 (สำนักงานพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 23-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5381 0220 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10 เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน : อัตราเงินเดือน 7,620 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10 อาคารเลขที่32 ถนนจันทน์ ซอยจันทน์42 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โทร.02-307-8428-30 ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 […]

สำนักงบประมาณ เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ 3ตำแหน่ง 6อัตรา

สำนักงบประมาณ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์   3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ปวส. สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]

1 2 3 5