เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?

Advertisement เทียบเงินเดือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หลังพบรายชื่อ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ปรากฎในทำเนียบผู้บริหาร จากกรณีที่ชาวเน็ตแห่แชร์ทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และพบรายชื่อของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ในชุดข้าราชการสีกากี พร้อมระบุตำแหน่ง “เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของเลขาฯ คุณแม่ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ จนสร้างความสนใจให้กับโลกโซเชี่ยลเป็นอย่างมาก การรับตำแหน่งในส่วนของข้าราชการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่จะต้องตามมาคือหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะต้องคอยประสานทั้งในส่วนของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจต่างๆ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อย แต่ด้วยบทบาทภารกิจที่หนักอึ้งเช่นนี้ย่อมมีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วยเช่นกัน อยากรู้หรือเปล่าว่าตำแหน่งเลขานุการยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ Sanook Money มีคำตอบมาฝากกัน จากการตรวจสอบข้อมูล จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ […]