สปส.เผยผู้ประกันตนกว่า400,000ราย ยังไม่รับเงินชราภาพ ใครยังไม่ได้รับติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านด่วน!!

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้มีการสำรวจจำนวนผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และมีสิทธิรับประโยชน์กรณีชราภาพที่ยังไม่มารับขอรับเงิน โดยการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุก 4 เดือน ที่ผ่านมา พบผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ขอรับเงิน จำนวน 4 แสนกว่าราย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 แม้ว่า สปส.ได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกันตนจำนวนดังกล่าวให้มารับเงินชราภาพแล้วก็ตาม โดยหนังสือนั้น จะจัดส่งไปตามที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยคือ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประกันตนไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ให้ไว้กับ สปส.ทำให้ผู้ประกันตนไม่ทราบสิทธิของตนเอง สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชราภาพไปแล้วจะไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวอีก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกันตนให้ตรวจสอบที่อยู่และติดต่อ สปส.เพื่อขอรับเงินชราภาพได้ทันที นพ.สุรเดชกล่าวต่อไปว่า ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ให้มาติดต่อขอรับเงินชราภาพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อกับ สปส.ทุกแห่งได้ทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งเตือนจาก สปส. อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและเงินชราภาพ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม สายด่วน โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ […]