เช็คด่วน “ประกันสังคม” บอกวิธีคำนวณ “เงินบำเหน็จ” และ “เงินบำนาญ”

Advertisement ตรวจสอบ เช็คด่วน “ประกันสังคม” บอกวิธีคำนวณ “เงินบำเหน็จ” และ “เงินบำนาญ” สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อธิบาย เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณ หรือที่เรียกกันว่า เงินบำเหน็จ และ เงินบำนาญ ชราภาพ Advertisement ต้องรู้! สิทธิประโยชน์จากส่วนนี้ได้เมื่อไหร่ และคิดเป็นจำนวนกันอย่างไร ดังนี้ เงินบําเหน็จ จ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว ส่งเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน (15 ปี) มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย คํานวณสิทธิที่ได้รับ จ่ายสบทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้เงินสมทบเท่าที่ผู้ประกันตนจ่าย ได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว Advertisement จ่ายสบทบตั้งแต่ 12-179 เดือน เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ตอบแทน เงินบํานาญ จ่ายรายเดือนตลอดชีพ […]

เช็กเลย! 3เดือนสุดท้าย เงินเดือนขรก.-ลูกจ้าง-บำนาญ ปี64 เข้าวันไหนบ้าง?

เหลืออีกแค่ 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2564 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ที่จะได้รับเงินเดือน-เงินบำนาญ โดยก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าเงินเดือนและค่าจ้างเข้าวันไหนบ้าง โดย 3 เดือนสุดท้ายมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 26 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 25 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 27 ธ.ค.64     2. บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 21 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 23 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 23 ธ.ค.64   […]

ข้าราชการเฮ! ผ่านร่างพรฎ.ช.ค.บ. เพิ่มเป็นเดือนละ10,000บาทแล้ว

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยปรับปรุงกฎหมาย ให้เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวม ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ปรับเป็นได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วจะได้รับเงิน เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ปรับปรุงแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท นั้น ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว […]

กรมบัญชีกลาง โต้กลับขรก.ใช้’เงินบำนาญ20,000’ไม่พอ ชี้คนเงินเดือน9,000ยังอยู่ได้!

  กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีข้อเสนอปรับเงินบำนาญข้าราชการเป็น 40,000 บาท/เดือน พร้อมถามกลับได้เงินเดือนละ 20,000 บาทแล้ว ทำไมยังไม่พอใช้   จากกรณีที่กลุ่มข้าราชการบำนาญ ได้ยื่นเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรียกร้องให้มีการปรับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาทโดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงเรื่องนี้กับ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 ว่า เงินบำนาญมีการประกันไว้ว่า ต้องได้รับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ คือ 9,000 บาท/เดือน ดังนั้น คนที่ได้รับ 20,000 บาท/เดือน ถือว่าเกินกว่าที่รัฐบาลประกันไว้ และเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้ว  เพราะฉะนั้น ต้องถามกลับว่า ทำไมคนที่ใช้แรงงานและได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพียง 9,000 บาท/เดือนถึงพอใช้ แล้วคนที่ได้เดือนละ 20,000 บาทนั้น นำเงินไปใช้อะไรบ้าง ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ต้องบริหารจัดการเอง อีกทั้ง ถ้าจะขึ้นเงินบำนาญจริง ต้องขึ้นเงินเดือนราชการก่อน โดยตอนนี้เงินเดือนข้าราชการที่เป็นกลุ่มคนทำงานยังไม่ได้มีการพูดถึง และก็ไม่เคยมีการขึ้นเงินบำนาญก่อนจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเกิดขึ้นมาก่อน  ขณะเดียวกันล่าสุด (วันที่ 24 กันยายน 2561) กรมบัญชีกลาง ยังได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ว่า […]

กรมบัญชีกลาง ยืนยันข่าวเพิ่มเงินบำนาญเดือนละ4หมื่นไม่จริง วอนหยุดแชร์ข่าวมั่ว!!

  ตามที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลว่า “บิ๊กตู่ดันเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 40,000 บำนาญหลังเกษียณ หวั่นกลัวไม่พอใช้ตอนแก่” โดยข่าวดังกล่าวได้อ้างว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน ได้ข้อสรุปหลังการประชุมด่วนของคณะรัฐบาล และได้ประกาศอย่างเป็นทางการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการหลังเกษียณ จาก 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท มีผลทันทีวันที่ 1 ตุลาคม 2561” นั้น กรมบัญชีกลาง ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลไม่เป็นความจริง ซึ่งประเด็นการปรับเพิ่มเงินบำนาญ ทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการ และไม่มีการนำประเด็นนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการแชร์ข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อๆ ไปด้วย ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงินไม่พอใช้!! ข้าราชการเกษียณ ร้องขอเพิ่มเงินบำนาญ เผยได้เดือนละ20,000น้อยไปสำหรับยุคนี้!!

  ข้าราชการเกษียณเสนอ สนช. แก้กฎหมายเพิ่มเงินบำนาญให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ ชี้ เป็นคนจนรุ่นใหม่ ได้เงินเดือนละ 20,000 บาทไม่พอใช้   วันที่ 20 กันยายน 2561 มีรายงานว่าสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย กว่า 30 คน ได้เดินทางเข้ามายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 โดยเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งมองว่าไม่เพียงพอ     โดยนายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่เงินบำนาญยังเท่าเดิม ทำให้รายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้ สนช. สนับสนุนร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณา อีกทั้งมองว่าตอนนี้ข้าราชการบำนาญเหมือนเป็นคนจนรุ่นใหม่ ที่ได้เงินเดือนละ 20,000 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่นเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น ซึ่งหากข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะนำเงินไปใช้จ่าย […]