ข้าราชการเฮ! ผ่านร่างพรฎ.ช.ค.บ. เพิ่มเป็นเดือนละ10,000บาทแล้ว

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยปรับปรุงกฎหมาย ให้เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวม ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ปรับเป็นได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วจะได้รับเงิน เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ปรับปรุงแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท นั้น ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว […]

กรมบัญชีกลาง โต้กลับขรก.ใช้’เงินบำนาญ20,000’ไม่พอ ชี้คนเงินเดือน9,000ยังอยู่ได้!

  กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีข้อเสนอปรับเงินบำนาญข้าราชการเป็น 40,000 บาท/เดือน พร้อมถามกลับได้เงินเดือนละ 20,000 บาทแล้ว ทำไมยังไม่พอใช้   จากกรณีที่กลุ่มข้าราชการบำนาญ ได้ยื่นเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรียกร้องให้มีการปรับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาทโดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงเรื่องนี้กับ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 ว่า เงินบำนาญมีการประกันไว้ว่า ต้องได้รับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ คือ 9,000 บาท/เดือน ดังนั้น คนที่ได้รับ 20,000 บาท/เดือน ถือว่าเกินกว่าที่รัฐบาลประกันไว้ และเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้ว  เพราะฉะนั้น ต้องถามกลับว่า ทำไมคนที่ใช้แรงงานและได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพียง 9,000 บาท/เดือนถึงพอใช้ แล้วคนที่ได้เดือนละ 20,000 บาทนั้น นำเงินไปใช้อะไรบ้าง ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ต้องบริหารจัดการเอง อีกทั้ง ถ้าจะขึ้นเงินบำนาญจริง ต้องขึ้นเงินเดือนราชการก่อน โดยตอนนี้เงินเดือนข้าราชการที่เป็นกลุ่มคนทำงานยังไม่ได้มีการพูดถึง และก็ไม่เคยมีการขึ้นเงินบำนาญก่อนจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเกิดขึ้นมาก่อน  ขณะเดียวกันล่าสุด (วันที่ 24 กันยายน 2561) กรมบัญชีกลาง ยังได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ว่า […]

กรมบัญชีกลาง ยืนยันข่าวเพิ่มเงินบำนาญเดือนละ4หมื่นไม่จริง วอนหยุดแชร์ข่าวมั่ว!!

  ตามที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลว่า “บิ๊กตู่ดันเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 40,000 บำนาญหลังเกษียณ หวั่นกลัวไม่พอใช้ตอนแก่” โดยข่าวดังกล่าวได้อ้างว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน ได้ข้อสรุปหลังการประชุมด่วนของคณะรัฐบาล และได้ประกาศอย่างเป็นทางการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการหลังเกษียณ จาก 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท มีผลทันทีวันที่ 1 ตุลาคม 2561” นั้น กรมบัญชีกลาง ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลไม่เป็นความจริง ซึ่งประเด็นการปรับเพิ่มเงินบำนาญ ทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการ และไม่มีการนำประเด็นนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการแชร์ข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อๆ ไปด้วย ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงินไม่พอใช้!! ข้าราชการเกษียณ ร้องขอเพิ่มเงินบำนาญ เผยได้เดือนละ20,000น้อยไปสำหรับยุคนี้!!

  ข้าราชการเกษียณเสนอ สนช. แก้กฎหมายเพิ่มเงินบำนาญให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ ชี้ เป็นคนจนรุ่นใหม่ ได้เงินเดือนละ 20,000 บาทไม่พอใช้   วันที่ 20 กันยายน 2561 มีรายงานว่าสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย กว่า 30 คน ได้เดินทางเข้ามายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 โดยเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งมองว่าไม่เพียงพอ     โดยนายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่เงินบำนาญยังเท่าเดิม ทำให้รายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้ สนช. สนับสนุนร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณา อีกทั้งมองว่าตอนนี้ข้าราชการบำนาญเหมือนเป็นคนจนรุ่นใหม่ ที่ได้เงินเดือนละ 20,000 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่นเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น ซึ่งหากข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะนำเงินไปใช้จ่าย […]