(งานรัฐวิสาหกิจ)อ.ต.ก.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8มี.ค.62

องค์การตลาดเพื่อการเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานร้านสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) กทม. 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บัดนี้-8 มี.ค.62  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2279-2080-9 ต่อ 305 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))   

(งานรัฐวิสาหกิจ)อ.ต.ก.รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับ9 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ บัดนี้-15ก.พ.62

    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ระดับ 9) โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ) ให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยปิดผนึกและจ่าหน้าซอยถึงประธานกรรมการสรรหา ได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-15 ก.พ. 62 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-278-1086, 02–79-2080-9 ต่อ 305-307 โทรสาร. 02-278-1086 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.or.th  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ))