อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 54 อัตรา

Advertisement   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  1 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา พนักงานจ้างเหมา 25 อัตรา บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า 25 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัคร และยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด […]