อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.6/ม.3 บัดนี้-18พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 1. พนักงานดูแลโบราณสถาน 1 อัตรา วุฒิ ป.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ Advertisement 2. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4221 9837 โดยไม่เสียค่าธรรมในการสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))