อำเภอชุมแพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-29ก.ย.65

Advertisement Advertisement   อำเภอชุมแพอรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาท ต่อเดือน Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Excel ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานอำเภอ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ ชั้น 2 บัดนี้-29ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-43-311-300 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))