คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Advertisement Advertisement Advertisement   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิ ป.เอก สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-31มี.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ด้านการตลาด วุฒิ ป.เอก

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด คุณวุฒิ ป.เอก สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-20เม.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 9