อบต.โพนงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

Advertisement อบต.โพนงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 2 และระดับ 3  ประจำปีงบประมาณ 2556  จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา   Advertisement   ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง (1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา (2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา (3) นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา (5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ […]