อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 5 อัตรา (16 ก.ย.- 4ต.ค.56)

Advertisement อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ   1  อัตรา ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  4  ตำแหน่ง – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  อัตรา Advertisement – นายช่างโยธา  1  อัตรา – เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   1   […]