อบต.หนองหาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 11 อัตรา (15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

Advertisement อบต.หนองหาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 Advertisement ตำแหน่งระดับที่เปิดรับในการสอบท้องถิ่น สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ช่างโยธา 1 อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา Advertisement เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา […]