อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)

Advertisement อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)   Advertisement อบต.บ้านกู่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครงานราชการ อบต.บ้านกู่ ด้วยตนเองได้ที่ Advertisement องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4373 […]