อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (24 มิ.ย.56 – 12 ก.ค.56)

Advertisement อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (24 มิ.ย.56 – 12 ก.ค.56)   Advertisement อบต.ท่าโพธิ์ชัย เปิดสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล  โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา ช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  ประกอบด้วย เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  2  อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1 […]