อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.3-12พ.ค.65

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 9 อัตรา ดังนี้ (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักช่าง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (4) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชา หรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ […]

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยจำนวน 80 อัตรา

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับสมัครเพื่อจะสอบแข่งขันเป็นราชการครูจำนวน 80 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค – 14 มิ.ย 2556    ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้   1. สาขาวิชาภาษาไทย                             จำนวน 16 อัตรา   2 .สาขาวิชาคณิตศาสตร์                          จำนวน 9 อัตรา   3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                         จำนวน 12 อัตรา   4. สาขาวิชานาฎศิลป์                              จำนวน 3 อัตรา   5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                             จำนวน 1 อัตรา   6. สาขาวิชาสังคมศึกษา                           จำนวน 2 อัตรา   7 .สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                     จำนวน 4 อัตรา   8. สาขาวิชาเคมี                                    จำนวน […]