อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา/กลาง/หนัก บัดนี้-2ธ.ค.65

Advertisement Advertisement องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ – เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย Advertisement 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 […]

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการจำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง –       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา –       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา –       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา –       ช่างโยธา 6 อัตรา –       ช่างเครื่องกล 1 อัตรา  สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน […]