อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

Advertisement อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการจำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57 Advertisement ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ Advertisement สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง –       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา –       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา –       เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา –       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา –       ช่างโยธา 6 อัตรา –       ช่างเครื่องกล 1 อัตรา […]