กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 26ม.ค.-2ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

  สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครและบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา 1. อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 1 อัตรา 1) ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา หรือ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2) กรณีไม่มีคุณสมบัติตาม 1) ต้องได้รับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หรือ ป.ตรีขึ้นไป และผ่านการอบรมด้านการกีฬา หรือมีความรู้ ความสามารถด้านการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยผ่านการทดสอบหรือมีหนังสือรับรอง หรือเคยปฏิบัติงานด้านการกีฬาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรอง 3) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานได้ 4) อัตราค่าตอบแทนวันละ 480.- บาท 5) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 2. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช.) 2 อัตรา 1) บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาที่มีหลักสูตร การศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2) […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.11อัตรา วุฒิ ปวส.20ม.ค.-10ก.พ.66

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา 3. นายช่างภาพปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต 20ม.ค.–10ก.พ.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง […]

กทม.รับสมัครคนพิการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ต้องสอบ ก.พ. เปิดรับสมัคร6-19ม.ค.66

  กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช./ ปวท./อนุปริญญา/ปวส.) – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) – นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา – นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ***ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ***ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/202301 ภายใน 6-19ม.ค.66 รายละเอียดการรับสมัคร https://file.thaijobjob.com/prakad

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ50อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การก่อสร้าง […]

หน่วยสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ109อัตรา บัดนี้-30พ.ย.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข) 1. พยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 22 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (1) มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/ แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ (2) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า และ (3) ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือ ประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี […]

รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 1-10พ.ย.65

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาล ทางเวชสถิติ ทางเวชระเบียน ซึ่งศึกษาต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเวชระเบียน – ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ45อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน 2. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 4. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา พัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร 5. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี […]

กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24มิ.ย.-19ก.ค.65

  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พนักงานคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา (1) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ (2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร หน่วยที่ 5 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ […]

กรุงเทพฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.67อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-1มิ.ย.65

  สำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผู้ช่วยพยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

1 2 3 44