“อนุทิน” ลั่น​ไม่ถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าถอนใครจะสู้ให้ปชช.

Advertisement 19 พ.ย. 2565 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงเรื่อง พรบ.กัญชากัญชง ที่สภาบรรจุไว้ในวาระพิจารณา ว่า พร้อมจะรับฟังความเห็นของ ส.ส. ซึ่งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้ว เพราะครั้งที่แล้วไม่ให้นำเข้าสภาคือโหวตคว่ำ ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ.ถูกบรรจุไว้ในวาระก็จะต้องมีการพิจารณา Advertisement “เชื่อว่าคณะกรรมาธิการที่ร่าง พรบ.จะต้องรับฟัง ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตาม หากอภิปรายแล้วมีเหตุผล มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่ควรกระทำ ตนมั่นใจคณะกรรมาธิการพร้อมจะปรับปรุง ไม่กังวล” อนุทินกล่าว Advertisement เมื่อถามว่า ถ้าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ผ่านจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ อนุทิน เลี่ยงที่จะตอบ โดยบอกว่าต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งประชาชนไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะมีพ.ร.บ.กัญชาฯหรือไม่ เพียงแต่วันนี้เราใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กฎหมายต่างๆที่มีของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาคือความยุ่งยากของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าไม่มี พ.ร.บ.นี้ หากประชาชนทำผิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องไปแจ้งความ ตำรวจจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ สิ่งที่ดีที่สุดจึงควรมีกฎหมาย ซึ่งถ้าห่วงว่าจะมีการนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายก็ต้องมีกฎหมายไว้ควบคุม “ซึ่งถ้ากฎหมายไม่ผ่าน ไม่ได้หมายความว่าประชาชนที่ทำธุรกิจจากกัญชา กัญชงจะทำอะไรไม่ได้ ยังทำได้ตามปกติ ซึ่งถ้าไม่ผ่าน พรรคภูมิใจไทยจะไปบอกกับประชาชนว่าหากอยากให้ผ่านมการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเลือกพรรคภูมิใจไทย” อนุทินกล่าว เมื่อถามย้ำว่า […]

“อนุทิน” เปิดประสบการณ์ตรง ญี่ปุ่นขาย “น้ำมันกัญชา” รู้จักใช้ประโยชน์

15 พฤศจิกายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ฉบับปรับปรุง ที่ควบคุมเฉพาะช่อดอก ที่บางฝ่ายมองว่าจะเกิดช่องว่างมากขึ้น ว่ายืนยันว่าการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ กัญชงเพื่อนเศรษฐกิจของไทย ดำเนินมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ได้เพิ่งคิดได้แล้วทำวันนี้ แต่เราทำกันมาต่อเนื่อง อย่างประกาศสมุนไพรควบคุมก็ผ่านความเห็นของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงเกิดเป็นฉบับปรับปรุงขึ้น โดยประกาศนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ที่มีความประสงค์ดีในการใช้กัญชา กัญชงในทางที่ถูกต้อง เพียงมาขออนุญาตให้มีสถานที่จำหน่ายชัดเจน ตรวจสอบได้ ผู้ประกอบการทุกรายทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ไม่มีใครเสี่ยงทำผิดกฎหมายทั้งที่ทำให้ถูกต้องได้ เมื่อถามว่าประชาชนยังมีความกังวลถึงกฎหมายที่จะควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิด นายอนุทินกล่าวว่า สธ.ย้ำมาเสมอว่าใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ใช้กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ ดังนั้น คำถามนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้กัญชากัญชงในทางที่ผิด ไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็เท่ากับละเมิดกฎหมาย ซึ่งในส่วนของ สธ.ก็นำกฎหมายที่มีมาใช้ควบคุม ทั้ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข เห็นใครสูบ มีกลิ่นมีควัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับได้เลย ใครเอาช่อดอกไปปรุงอาหารเสิร์ฟ ก็มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร ของ อย. หรือร้านไหนปรุงเมนูกัญชาแล้วไม่ติดป้ายหน้าร้าน ลูกค้ากินแล้วแพ้ พิสูจน์ได้ว่ามีกัญชาในอาหารจริงก็ผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉะนั้น หากมีคนกระทำผิดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย “ทุกวันนี้คนทั่วโลกเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง อย่าง ประเทศญี่ปุ่น […]

อนุทิน เซ็นคุมกัญชา เฉพาะ “ช่อดอก” เปิด 8เงื่อนไข ขาย-แปรรูป

11 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยเนื้อความในประกาศ ระบุว่า ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามวันที่ 16 มิ.ย.2565 และประกาศฉบับปรับปรุง ให้ยึดเฉพาะส่วนของ “ช่อดอก” ให้เป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 1.ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนำไปใช้และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการและให้รายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด 2.ผู้รับอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง 3.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร 4.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา 5.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 6.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7.ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมทุกช่องทางเพื่อการค้า และ 8.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าในวัด หอพักตามกฎหมาย สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก […]

อนุทิน ชี้ “โตโน่” อยากว่ายน้ำระดุมทุนช่วยก็ไม่ขัด ย้ำ สธ.ไม่เคยไปร้องขอ

20 ต.ค. 2565 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง เพื่อการกุศล สมทบทุนช่วยโรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน ของ “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ศิลปิน-นักแสดงคนดัง ในวันที่ 22 ต.ค. นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของศรัทธา เขาอยากจะทำประโยชน์ และถ้าไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนกระทบกับความมั่นคง ไม่ได้ทำให้ระบบมีปัญหา หรือเกิดอุปสรรคต่อการทำงาน มันก็ตามแต่ความศรัทธาของเขา คุณโตโน่ มีความตั้งใจดีที่อยากจะช่วย ส่วนใครที่ไม่เห็นด้วย ก็ไปบังคับเขาไม่ได้ ส่วนเงินที่คุณโตโน่ได้มา มันก็ตามแต่เขาจะจัดการ เพราะทาง สธ.ไม่เคยไปร้องขอ ต้องพูดให้ชัด เพราะไม่อยากให้เกิดประเด็น “โรงพยาบาลรัฐ ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ตอนนี้มีเงินบำรุงที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง แต่เมื่อมีคนอยากช่วย เราก็ให้ความร่วมมือ ไม่ขัดเจตนา อย่างช่วงโควิดระบาด ตอนนั้นมีคนมาช่วยเหลือมากมาย เราจัดการรับไว้หมด แล้วค่อยจัดสรรไปยังโรงพยาบาลที่มีความต้องการ เรื่องนี้ก็เหมือนกัน มีคนอยากมาช่วย ท่านอยากทำประโยชน์ เราไม่ขัด” […]

อนุทินเผยรัฐบาลไม่สนใจแพทย์ชนบท แถลงการณ์แค่นี้ นายกฯแคร์

19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีที่แพทย์ชนบท แถลงการณ์ เชิญชวนทุกองค์กรในสังคม แสดงออกขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่องการดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปี ว่า คงทำในนามส่วนตัว เมื่อถามว่ามีการออกแถลงการณ์ในนามชมรมแพทย์ชนบท นายอนุทินกล่าวว่า ก็คงเป็นองค์กรองค์กรหนึ่ง แต่ไม่ได้มีอะไรผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเหมือนสมาคมที่ตั้งขึ้นมากันเอง เป็นกลุ่มเป็นก้อน คงจะใช้ความเป็นปัจเจกบุคคลทำความเห็นดังกล่าว แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับฟังอะไร ถ้าฟังแล้วไม่เข้าท่า เมื่อถามว่า กรณีที่เป็นแพทย์ในกระทรวง และไปแสดงออกเช่นนี้ ทำได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือโต้เถียง เพราะอะไรที่เขียนมาไม่มีสาระ ไม่มีความหมาย และไม่ผูกพัน กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจอยู่แล้ว ข้อความอะไรเยอะแยะที่เขียนมา ก็ไม่ได้ทำตามสักเรื่อง อย่าไปสนใจ แต่ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพ ในฐานะประชาชนที่จะเขียนอะไรก็ได้ ถ้าเป็นข้าราชการ เข้าข่ายผิดวินัย เขามีผู้บังคับบัญชาที่จะจัดดูการดูแลไป เมื่อถามว่า การออกมาเรียกร้องให้องค์กรต่างๆ ร่วมกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า […]

สื่อดังยกมือไหว้ขอโทษ “อนุทิน” เข้าใจ เป็นบทที่ต้องเล่น ยันไม่โกรธ เจอหน้าคุยกันได้

กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ไปเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. โดยตอนหนึ่ง กล่าวว่า มีสื่อโจมตีมาโดยตลอด ซึ่งมีแต่โง่แล้วอวดฉลาด แต่นี่โง่แล้วยังอวดโง่ ด้วยความไม่เข้าใจ ด้วยความเบาปัญญา ก็ขอให้มาเที่ยวมหกรรมสมุนไพร ให้ได้ความรู้ เพราะการที่ไม่รู้แล้วพูดสื่อสารกับคนทั้งประเทศเป็นการกระทำที่เลวร้าย เป็นเวรกรรม ทั้งนี้ ก็ขอให้กล้ามาเที่ยวงานสมุนไพรแห่งชาติมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ วันที่ 7 ก.ค.65 ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พูดถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน โดย นายดนัย กล่าวว่า คุณอนุทินด้วยความเคารพ ท่านรองนายก ผมเข้าใจเป็นบทที่ต้องเล่น ไม่ว่าไม่โกรธ เจอหน้ายังยกมือไหว้ ยังคุยได้เหมือนเดิม วิจารณ์ชาวบ้านมาเยอะ ถูกวิจารณ์บ้างก็ต้องรับให้ได้ กราบเรียนด้วยความเคารพ เมื่อพูดกัญชาแยกเป็น 3 ประเด็นดีไหม 1.กัญชาทางการแพทย์ […]

“อนุทิน” ติดโควิด หลังนำคณะผู้แทนไทยไปประชุมที่ปารีส แพทย์สั่งแยกตัว 1 สัปดาห์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสรยุทธ สุทัศนจินดา รายงานผ่านเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุว่า คณะผู้แทนไทยกลับจากราชการต่างประเทศ พบติดโควิด อาการเล็กน้อย แพทย์สั่งแยกตัว เพื่อความปลอดภัย 1 สัปดาห์ ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดความรุนแรงได้ ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ICEB) และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 170 ของสำนักงานองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE 170th General Assembly) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2028 (Specialised Expo) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเดินทางต่อพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร UNAIDS ครั้งที่ 50 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ […]

“อนุทิน” ฉีดวัคซีนเข็ม6 แล้ว ชี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความปลอดภัยวัคซีน

13 มิ.ย.65 เพจ Like Anutin โพสต์ภาพขณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กำลังฉีดวัคซีน โดยระบุเป็นวัคซีนเข็มที่ 6 แล้ว โดยระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กับการรับวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดวันนี้คือเข็มที่ 6 เป็นไฟเซอร์ หลังจากรับซิโนแวค 2 เข็ม แอสตร้า 2 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็ม ที่ต้องฉีดเรื่อยๆ เพราะ นายอนุทินลงพื้นที่บ่อยมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนเชื้อโควิด-19 ฟันฉับ จำเป็นต้องสวมชุดเกราะหนาหน่อย ที่สำคัญตัวท่าน คือเครื่องพิสูจน์ถึงเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน เพราะช่วยป้องกันอาการป่วยหนัก-เสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีดเข็มที่ 6 จบแบบชิวๆ ทำงานต่อได้เลย   ข่าวจาก : ข่าวสด

อนุทิน เผยเตรียมขึ้นค่าตอบแทน อสม. 1,500บาท/เดือน

อนุทิน เผยเตรียมขึ้นค่าตอบแทน อสม. 1,500 บ./ด. มั่นใจ ศก.ไทย เข้มแข็งหลังโควิด-19 เมื่อ 29 พฤษภาคม ที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายปกครองในพื้นที่ อาทิ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทย, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) การดำเนินและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครองในจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข ภายในงาน ได้มีการมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส แก่ศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อบจ.อ่างทอง พร้อมไปกับการมอบเสื้อแก่ประธาน อสม. 7 อำเภอ ภายในงานมีประชาชน และ อสม.เข้าร่วมกว่า 3 พันคน อย่างไรเสีย ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้อง อสม. […]

อนุทินเล็งเลิก Thailand Pass คนไทยเข้าประเทศ ต่างชาติคิวต่อไป

‘อนุทิน’ เล็งเสนอเลิก Thailand Pass คนไทยเข้าประเทศ เหตุเป็นคนไทยมีสิทธิเข้าประเทศอยู่แล้ว แม้จะติดเชื้อก็รักษาตามสิทธิ ต่างชาติคิวต่อไป เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเริ่มลดลง เป็นไปตามคาดการณ์ของกรมควบคุมโรค หลังผ่านสงกรานต์ไประดับหนึ่ง ถ้าเราสามารถยืนยันได้ว่าการให้ความร่วมมือของประชาชนยังเป็นระดับนี้อยู่ การติดเชื้อ อัตราเสียชีวิต อัตราครองเตียงอาการหนักก็ลดลง ตอนนี้อัตราใช้เตียงอยู่ที่ 20% อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ให้ดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจก็อยู่ประมาณ 20% สอดคล้องนโยบาย 3พอ คือ หมอพอ เตียงพอ และยาพอ ตอนนี้ก็น่าจะเดินไปสู่แนวทางโรคประจำถิ่น แม้จะยังไม่ประกาศ แต่ก็พยายามเดินหน้า ส่วนอัตราติดเชื้อผู้เดินทางจากต่างประเทศถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการติดเชื้อในประเทศ วันนี้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย ขณะที่ในประเทศ 9 พันกว่าราย ก็จะติดตามถ้ามั่นใจว่าควบคุมได้ ก็จะได้ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น เน้นเรื่องเศรษฐกิจผ่อนคลายมาตรการ เปิดโรงเรียนให้ได้ เมื่อถามว่าเปิดประเทศมา 1 สัปดาห์ แนวโน้มดีขึ้น จะผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่ […]

1 2 9