องค์การสวนสัตว์ รับสมัครสถาปนิก, วิศวกร, นักภูมิสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-26ต.ค.65

Advertisement Advertisement   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 3 อัตรา 1. เลขที่ตำแหน่ง 94 สถาปนิก 3 (3-6) ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิ ป.ตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า สามารถใช้โปรแกรมทำภาพ 3 มิติ autocad , microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 2. เลขที่ตำแหน่ง 98 วิศวกรออกแบบ 3 (3-6) ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิ ป.ตรีทางวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง autocad , microsoft Office ได้เป็นอย่างดี Advertisement 3. เลขที่ตำแหน่ง 104 นักภูมิสารสนเทศ 3 (3-6) ฝ่ายภูมิสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]

สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว14 อัตรา บัดนี้-20 ธ.ค.64

  สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี 14 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา 1. ลูกจ้างงานการเงิน ม.6 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 336 บาท 2. ลูกจ้างงานธุรการ ปวช. จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 339 บาท ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา 3. ลูกจ้างงานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท 4. ลูกจ้างงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปริญญาตรี […]

สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.6 บัดนี้-18ม.ค.62

    สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 330 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์อุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บัดนี้-18 ม.ค.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม 045-252-761 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-10ก.ค.61

    สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส./อนุปริญญา ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์อุบลราชธานี เลขที่ 112 หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 มิ.ย.-10 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-252-761 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-9พ.ค.61

    องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารงานบุคคล,ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์ หรือ – ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารงานบุคคล,ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์ เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท, ป.โท 18,900 บาท (หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเพิ่มในส่วนประสบการณ์) เปิดรับสมัคร 18 เม.ย.-9 พ.ค.61 ณ องค์การสวนสัตว์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.61

    องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา ปฏิบัติงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเพิ่มในส่วนประสบการณ์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-19 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 282 7111 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.พ.61

    องค์การสวนสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ  คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และมีความรู้ในการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์         

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ธ.ค.60

    องค์การสวนสัตว์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี  ทางบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นที่เทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 6-29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ธ.ค.60

    องค์การสวนสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา วิศวกร 3 (3-6) (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งเลขที่ 0066 สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน  คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  ระยะเวลารับสมัคร 6-27 ธันวาคม 2560 สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.zoothailand.org/job_more.php?c_id=49

1 2