องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ

Advertisement   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม สำนักส่งเสริมความรู้และ กิจการพฤกษศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 – 841011 ในวัน และเวลาทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช 2 อัตรา

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (ขยายเวลาการรับสมัคร จากประกาศฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4 – 5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5385-1108, 0-5384-1011, 0-5384-1321 หรือ Download ใบ สมัครได้ที่ www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ส่วน ทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้- 6 ส.ค.64

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4 – 5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1108, 0-5384-1111, 0-5384-1321 หรือ Download ใบ สมัครได้ที่ www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ส่วน ทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 990 หมู่ 9 ถนนแม่ริม – […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักอนุกรมวิธานพืช 4อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก TOEIC405 มีประสบการณ์ บัดนี้-28ก.พ.62 สมัครทางไปรษณีย์ได้

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช  4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่นอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ หากสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี  มีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 405 คะแนน (หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศนียบัตร หรือมีผลงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสากลไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานในระยะเวลา 2 ปี ด้านพืช หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยพรรณไม้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โทร.0-5384-1108 […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ขึ้นไป บัดนี้-15ธ.ค.60

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5384-1011  

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ก.ย.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-20,030 บาท บัดนี้-15 ก.ย.60       

1 2