องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน20อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-30พ.ย.61

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 20 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมิภาค สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 พ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2282-3243-7 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม (15หน้า)  ตำแหน่งและอัตราว่างในแต่ละสังกัด สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ) พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน 1 อัตรา […]