องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน7อัตรา 18-27พ.ค.64

Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานทั่วไป (คนงานศูนย์คชศึกษา) 3 อัตรา 2. คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์) 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.surinpao.org หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน 18-27พ.ค.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างภาพ  1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานทั่วไป (คนงานศูนย์คชศึกษา) 3 อัตรา 2. คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)  2 อัตรา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.surinpao.org หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ […]

(10อัตรา)อบจ.สกลนคร รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี เงินเดือน9,000-15,060 รับสมัคร2-14ส.ค.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา เงินเดือน 9,000-15,060 บาท เปิดรับสมัคร 2-14 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ​    

อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สายงานเริ่มต้นระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทุกสาขา วิชา 2.วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขภิบาล 3.บรรณารักษ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์  4.สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 […]

อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย – 9 ธ.ค.2557   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1.วิชาเอกภาษาไทย    จำนวน 1 อัตรา 2.วิชาเอกภาษาคณิตศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา 3.วิชาเอกวิทยาศาสตร์        จำนวน 1 อัตรา 4.วิชาเอกสังคมศึกษา        จำนวน 1 อัตรา 5.วิชาเอกพลศึกษา         จำนวน 4 อัตรา มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ท กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน ได้ทาง http://songkhlapao.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 […]

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา (15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งระดับที่เปิดรับในการสอบท้องถิ่น สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 1 อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 […]