อ.ต.ก. รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.66

Advertisement Advertisement   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการตรวจสอบภายใน Advertisement สมัครสอบบัดนี้-15ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 15ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างประจำ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

  คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างประจำชั้น 2 ทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (บริกรชั้น 2) จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่ บัดนี้-6 ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน 4.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th 4.1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (แนบเอกสารเฉพาะที่ประกาศในข้อ 5) 4.1.3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 4.2 ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี […]

อ.ต.ก.รับสมัครลูกจ้างประจำ7อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-6ม.ค.66

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างประจำชั้น 2 ทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (บริกรชั้น 2) จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ม.3 รับสมัครบัดนี้-6ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางอีเมล์ E-mail : [email protected] **ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมกับ ใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 5ม.ค.66 เวลา 16.30 น. […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครจนท.โครงการจำนำข้าวเปลือก ป.ตรีนิติศาสตร์

  คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงาน โครงการรับจำนำข้าวเปลือก – สัญชาติไทย – เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ – เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน – กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อ.ต.ก.รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23ก.ย.65

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 5 อัตรา – สัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้ว – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ การรับสมัครสอบ – ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้บัดนี้-23ก.ย.65 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน 2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน 3) กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 300 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ […]

อ.ต.ก.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-17ก.ค.65

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 5 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. อัตราเงินเดือน 1. ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,150 บาท 2. ปวส.ขึ้นไป อัตราเงินเดือน 12,000 บาท สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อ.ต.ก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว15อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส/ป.ตรี บัดนี้-12มิ.ย.65

  คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 15 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส/ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-12มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส.

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามใบสมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 285 บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 […]

อ.ต.ก. รับสมัครพนง.ตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร บัดนี้-10ก.พ.65

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 285 บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครนิติกร 3 อัตรา บัดนี้-19พ.ย.64

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กำหนดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทรัพยากรบุคคล องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ชั้น 3) เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2792080-4 ต่อ 305,306 […]

1 2
error: