(งานรัฐวิสาหกิจ)อ.ต.ก.รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับ9 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ บัดนี้-15ก.พ.62

    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ระดับ 9) โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ) ให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยปิดผนึกและจ่าหน้าซอยถึงประธานกรรมการสรรหา ได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-15 ก.พ. 62 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-278-1086, 02–79-2080-9 ต่อ 305-307 โทรสาร. 02-278-1086 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.or.th  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ))

(10อัตรา งานรัฐวิสาหกิจ ป.ตรีทุกสาขา) อ.ต.ก.รับสมัครงานบัดนี้-19ส.ค.59

องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 10 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท รับสมัคร 5-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(7อัตรา) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.59

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 11-22 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร