(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์บัดนี้-20มี.ค.62

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ3 (สาขาวิศวกรโยธา) คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เขียนแบบ AutoCAD ได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-20 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานการเงิน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.62 สมัครทางไปรษณีย์ได้

    องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท ป.โท เงินเดือน 17,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี/ ป.โท สาขาการเงิน บัญชี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

1 2 3 4