กฟภ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 208 อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) […]

มทบ.24 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ-พลอาสา บัดนี้-23พ.ค.65

  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) : พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) :พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1) เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ความสูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป18อัตรา บรรจุหลายจังหวัด

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 อัตรา ปฏิบัติงานประจำกรมการกงสุล 10 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 3 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก 1 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-1มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 1 มิถุนายน ระบบจะปิดการ รับสมัครเวลา 18.00 น.) […]

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยฯ รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้-18พ.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 วุฒิ ปวช./ปวท.ทุกสาขา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ (036-33) สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 เลขที่ 126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-18พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครวิศวกร-ตำแหน่งอื่นๆ12อัตรา บัดนี้-27เม.ย.65

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา  วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองแผนงาน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรี) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกร(ชีวการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด วิศวกรโยธา 4 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา […]

ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.65

  ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 9 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นักวิชาการขนส่ง  1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นักวิชาการขนส่ง (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิศวกรโยธา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี […]

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยฯ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และสังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อ.กุมภวาปี […]

มหาดไทย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ14อัตรา 7-14ก.พ.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5 รับสมัครบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ldd05.thaijobjob.com/ ภายใน7-14ธ.ค.64 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา

  จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. (พนักงานบริหารงานทั่วไป 6อัตรา นักพัฒนาชุมชน 6อัตรา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-16ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2