มรภ.เลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-1ก.พ.60

Advertisement มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี วศ.บ.ไฟฟ้า หรือ คอ.บ.ไฟฟ้า หรือ อส.บ.ไฟฟ้า ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาภายใน 1 ปี Advertisement ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 25 ม.ค.-1 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(กทม.-ภูมิภาค)สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ30ม.ค.-10ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค เปิดรับสมัคร 30 ม.ค.-10 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น)             

(288อัตรา สมัครออนไลน์ มีป.ตรีทุกสาขา) กรมท่าอากาศยานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร7-21ต.ค.59

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ 288 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ภายในวันที่ 7-21 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (ตำแหน่งงาน/อัตราว่าง/อัตราเงินเดือน/เงื่อนไขการสมัคร) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆ/วิชาที่สอบ)  [ads] [ads=center]    

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 14 ต.ค.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.เลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,690 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,690 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ 0 4281 […]

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัคสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น 2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :2 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค (26 – 30 ส.ค.56)   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท : […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     17,290  บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบัญชี สมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด้วยตนเองได้ที่ […]

1 2