(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 14/2559 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครด้วยตนเองที่ : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 103 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5327 9264, 0 5329 6083 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน สมัครด้วยตนเองที่ : นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน หมู่ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาใด สาขาหนึ่งด้านต้น มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,290 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ […]

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 3.ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง […]

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 11 ตำแหน่ง 50 อัตรา (บัดนี้ – 31 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 11 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา (ทุกสาขา) มีใบอนุญาตใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ […]

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เปิดสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)   ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 73 อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ดังนี้ กตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักแนะแนวการศึกษาฯ นักวิชาการเงินและบัญชี นักกิจกรรมนักศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ วิศวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการช่างศิลป์ สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากร อาจารย์ [highlight]ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์[/highlight] ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 24,700 บาท ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,590 บาท [highlight]ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

1 2 3