สนง.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 16-27ม.ค.60

Advertisement สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 16-27 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 16-20ม.ค.60

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน ณ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1) วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ดังนี้) 2.1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 2.2) รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง […]

(21อัตรา) รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา 3 ตำแหน่ง  1. พยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทันตสาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พ.ย.-7 ธ.ค.59 […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป  *ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 22-30พ.ย.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ปวช./ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปีต่อจาก ม.6/ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (อ่านเพิ่มเติมได้ในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) อัตราเงินเดือน – ปวช. 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี 13,800 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 125 หมู่ที่ 10 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 22-30 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

(111อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 7จังหวัด)สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-30ก.ย.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา ใน 7 จังหวัด รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 17 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27-30 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5525-1943 (หมายเหตุ : ไม่มีประกาศรับสมัคร โปรดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ดังกล่าว ข้อมูลอ้างอิงจาก หางานราชการ.net) 2. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี 6 อัตรา  ​ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20-23 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

(13อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-19ก.ย.59

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 11 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก) และสายปฏิบัติการ 2 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 5-19 ก.ย.59 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 และจ่าหน้าซองถึง นายยอดชาย สายทอง งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 5-16 ก.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (สายวิชาการ)  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (สายปฏิบัติการ)  [ads]   [ads=center] […]

(5อัตรา) สตง.รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-6ก.ย.59

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ 5 อัตรา 1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า ป.ตรี ทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท  2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส./อนุปริญญา/ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี อัตราค่าจ้าง – ปวส. […]

(42อัตรา) รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี บัดนี้-26ส.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายเดือน) 42 อัตรา ดังนี้ 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 อัตรา (ชาย 3 หญิง 16) เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3   2. พนักงานทั่วไป 15 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 4. พนักงานประจำห้องยา 4 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 […]

(6อัตรา) กรมทางหลวง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวท./ปวช./ปวส.

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวท./ปวช./ปวส. จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

1 2 3