กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 26ก.พ.-5มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 26 ก.พ.-5 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มณฑลทหารบกที่36 รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช.สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-25ธ.ค.60

    มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 0900 ถึง 1530 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด          

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 บัดนี้-15ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 11 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 31ก.ค.-4ส.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานสังกัดแขวงทางหลวงชทบทเพชรบูรณ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 24-31ก.ค.60

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 24-31 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม   

(26อัตรา)อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวช/ปวส/ปวท/ป.ตรี 13-21มี.ค.60

  อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560   พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 3) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., […]

(24อัตรา)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 13-17 มี.ค.60 ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี            

(20อัตรา)กองพลทหารม้าที่1 รับสมัครพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา  – พลขับรถ (อัตรา ส.อ.) 8 อัตรา – เสมียน (อัตรา ส.อ.) 11 อัตรา – ช่างยานยนต์ล้อ (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา สมัครได้ที่ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0-5671-9697-701 ต่อ 70112, 70122 ภายในวันที่ 1-21 ก.พ.60           

1 2 3